توضیحات

انگشتر شوخی کف دست یکی از شوخی های بسیار کاربردی و جالب است که مطمئنا هیچکس از آن راه گریزی ندارد و باید سرانجام در دام شما بیفتد. هنگامی که حلقه این انگشتر شوخی را در انگشت می کنید و دو سر شوکر آن را مانند شکل آلبوم تصاویر در کف دست خود قرار دهید، دیگر کار تمام است و هیچ کس کوچکترین شکی به شما نخواهد کرد. کافیست با سوژه مورد نظر خود احوالپرسی کرده و سپس به او دست بدهید آنوقت است که خواهید دید مخاطب شما شوکه شده و سریعا دست خود را به عقب می کشد. جالب تر زمانی است که شما دست او را محکم نگهدارید و رها نکنید در این حالت فرد بیچاره راه گریزی نداشته و مات و مبهوت در جایش خشک شده و شما را تماشا خواهد کرد. فقط پس از انجام این شوخی مواظب عکس العمل سوژه خود هم باشید !!! نکته: این انگشتر شوکی از نوع شوخی و سرگرمی بوده و برق آن هیچ ضرری برای استفاده کننده ندارد.