توضیحات

خون مصنوعی در سینما و تئاتر در دنیا جایگاه ویژه ای دارد و تولید بسیاری از صحنه های فیلم های اکشن به وجود آن بستگی دارد .برای اولین بار یک تئاتر در پاریس به نام گرند گینو (Grand Guinol) از خون مصنوعی استفاده کرد و مدتی نگذشت که این محل تبدیل به یک تئاتر پر بازدید و جذاب برای گردشگران و اهالی پاریس شد .هر کس که طرفدار دیدن ماده قرمز رنگ بود به این تئاتر میرفت و از آن لذت میبرد چرا که برای اولین بار این صحنه ها شبیه سازی میشدند . چرا از خون طبیعی استفاده نمیشود ؟ پاسخ های متعددی میتوان به این سوال داد از جمله اینکه : خون طبیعی ارزش بالایی دارد و برای موارد مهمی در پزشکی استفاده میشود که میتواند جان بیماران زیادی را از مرگ نجات دهد .دلیل دوم اینکه حتی اگر مقدار زیادی خون در دسترس داشتیم هم نمیتوانستیم از آن در سینما استفاده کنیم چرا که خون طبیعی در معرض هوا به سرعت لخته میشود و استفاده دوباره و دوباره از آن ناممکن است .دلیل سوم رقیق بودن بیش از حد خون طبیعی است ،خون به اندازه کافی چسبندگی ندارد که بتوان آن را روی پوست نگه داشت و به سرعت فرومیریزد . دوستان عزیز توجه کنید که خون مصنوعی فوق فقط برای استفاده خارجی و روی پوست بوده برای گریمهای ظاهری و به هیچ عنوان خوراکی نیست از خوردن و یا ریختن بر روی لباس خودداری کنید ( ممکن است جای لک ایجاد شده روی لباس پاک نشود) به دلیل شیمیایی بودن محلول خون مصنوعی از خوردن آن خودداری کنید.