توضیحات

اسکناس و پول نو جهت مراسم شادی بوده و روی اونها تصاویر مختلف عروس و داماد به کاررفته است. ازین اسکناسها در مراسمات جشن و عروسی و… استفاده میکنن یا برای تزئین ویترین مغازه ها یا صرافی ها و… استفاده میشود. قیمت اعلامی برای دو باند 100تایی از اسکناس هاست.