توضیحات

این عقاب از مدل پروازی بند دار سقفی محسوب میشود که با استفاده از دو باطری شروع به بال زدن کرده و حول محور و مرکز سقفی خود با استفاده از بند متصل شروع به پرواز و بال زدن میکند وسیله بسیار هیجان انگیزی برای کودکان با تجربه آموزش نحوه پرواز پرندگان میباشد.