توضیحات

این محصول برای والدینی مناسب است که دارای دو فرزند هستند و یکی از کالسکه های بی بی زن را خریداری کرده اند. به این صورت که این وسیله (اسکیت یا همان اسلاید) به کالسکه متصل می شود. نوزاد در کالسکه و فرزند دوم بر روی اسلاید قرار میگیرد(می ایستد یا می نشیند) و والدین کالسکه را هل می دهند.