توضیحات

نیمکت و الاکلنگ دوکاره خرچنگ از یک طرف به عنوان میز چهار نفره و از سمت دیگر به عنوان الاکلنگ قابل استفاده است . برای این امر کافیست پایه ها را به سمت بالا ببریم تا نیمکت کودک به یک الاکلنگ چهار نفره تبدیل شود. تحمل وزن این محصول 45 کیلوگرم می باشد که به صورت طبیعی 4 کودک می توانند بر روی آن بنشینند. برای حفظ امنیت کودکان در حالت الاکلنگ، روی صندلی تکیه گاهی قرار داده شده است . حاشیه های میز به صورت منحنی طراحی شده که از ریختن وسایل به پایین حلوگیری می کند و همین حاشیه در حالت الاکلنگی از تماس سطح میز با زمین جلوگیری کرده و مانع از کثیف شدن سطح میز می شود. چشمان زیبای الاکلنگ هنگام تکان خوردن الاکلنگ به راست و چپ حرکت می کند. این محصول به راحتی و فقط با چند کلیک ساده و بذون هیچ ابزاری نصب و دوباره جمع می شود.