توضیحات

این محصول شامل دو سرسره و یک تاب طرح اسب می باشد که 2 عدد تور بسکتبال نیز بر روی آن نصب شده است. می توان سرسره ها را در یک جهت نصب کرد. همچنین می توان این محصول را از یکدیگر جدا نیز کرد و برای تنوع می توان دو سرسره متفاوت جدا از هم با اجزای این محصول ساخت. همچنین امکان ساخت یک تاب و یک سرسره جدا از هم و یا یک تاب و سرسره متصل نیز با اجزای این سرسره امکان پذیر می باشد.