توضیحات

این محصول شامل دو سرسره و یک تاب طرح خرسی می باشد که 2 عدد تور بسکتبال نیز بر روی آن نصب شده است. می توان سرسره ها را در یک جهت نصب کرد و یا در صورت داشتن فضایی بزرگتر مطابق با عکس ها سرسره ها را در دو جهت مخالف نصب کرد. همچنین می توان این محصول را از یکدیگر جدا نیز کرد و برای تنوع می توان دو سرسره متفاوت جدا از هم با اجزای این محصول ساخت. همچنین امکان ساخت یک تاب و یک سرسره جدا از هم و یا یک تاب و سرسره متصل نیز با اجزای این سرسره امکان پذیر می باشد.