توضیحات

تاب و سرسره طرح سنجاب – زرافه یکی از تاب و سرسره های موجود در بازار هست که این مدل با بهره گیری از تکنولوژی جدید روز توانسته تاب را در این مجموعه استاندارد تر تولید کند و تاب این مدل بدون استفاده از طناب تولید شده که باعث می شود هنگام بازی کودکان تاب برنگردد و والدین دیگر نگران نباشند .