توضیحات

این تاب وسیله ای برای بازی کودکان می باشد و نشاط و هیجان رابه کودکان ارمغان می دهد این تاب از بارفیکس آویز می شود و مناسب کودکان 6 ماه الی 7 سال می باشد بسته به و جسته و وزن کودک می تواند این مقدارمتغییر باشد. حداکثر وزن قابل تحمل این تاب 30 کیلو گرم است. دارای پک کامل منچ و مارپله درون جعبه است.