توضیحات

پارک بازی مناسب برای استفاده از بدو تولد تا 15 کیلوگرم می باشد.محصول دارای پدهای ضد ضربه و توری مقاوم می باشد.تشک بازی چند منظوره قابلیت جداسازی خود و اسباب بازی های داخلش را دارد.یک عروسک خرگوش پلیشی داخل محصول موجود می باشد.این پارک ساخت ایتالیا MADE IN ITALY می باشد. توضیح آنکه متعلقات محصول(رنگ طوسی ستاره ای)شامل پارک و تشک بازی داخلی و یک عدد عروسک خرگوش پلیشی ،مطابق عکس تخت رنگ طوسی محصول می باشد.