توضیحات

تشک آنتی رفلاکس اصول طراحی این محصول به صورت اختصاصی، در جهت کاهش رفلاکس معده کودک صورت گرفته است. این تشک دارای دو بالشتک محافظ می باشد که در دوطرف تشک با چسب پارچه ای نصب می گردد و از غلت خوردن نوزاد به بیرون از تشک جلوگیری می کند.