توضیحات

این تشک بازی باعث افزایش سطح هوشیاری و قدرت دیداری و توانایی حرکتی نوزاد میشود به غیر از موارد بالا تشک بازی نوزاد فواید دیگری نیز دارد: تشک بازی نوزاد را می‌توان به سادگی شست به سادگی قابل حمل بوده و می‌توانید با خود به هر جایی ببرید. ایجاد یک محیط مرز بندی شده و امن برای بازی نوزاد وقتی شما در حال انجام فعالیت روزانه خود هستید.