توضیحات

تشک بازی حیوانات چیکو -کمک به بالا بردن توانایی کار با دست و بصری نوزاد -همراه با پنل موزیکال امکان پخش صدای هر حیوان موجود برروی تشک،در صورت لمس آن توسط نوزاد