توضیحات

آشیانه نوزادی با رویه 100 درصد نخی برای راحتی در بغل کردن نوزاد مناسب برای خوابیدن و دراز کشیدن نوزاد همچنین این محصول سبب آرامش نوزاد دلبند شما خواهد شد