توضیحات

اسلیپ ایکو با هدف تامین خوابی آرام برای نوزادان اقدام به طراحی و تولید تشک های لبه دار نموده است.این تشک ها نقش محافظت از نوزادان را بر عهده دارند و حریمی امن و آسوده را برای نوزادان در ماههای اول پس از تولد فراهم میکنند.مدل زیپ دار تشک های اسلیپ ایکو در قسمت کفی دارای زیپ سرتاسری می باشد. این قابلیت امکان جداسازی کفی از قسمت لبه دار تشک ها را فراهم کرده است تا کاربر بتواند آن را به راحتی شستشو کند.لبه تشک دارای ارتفاع ۱۵ سانتی متر است.دو دستگیره در اطراف تشک برای جابجایی آن و یکی در بالا جهت آویختن تشک در نظر گرفته شده است.تشک ها از قسمت پایین بوسیله ی قفل قابل بازوبسته شدن هستند که این ویژگی شرایط مناسب تری را برای والدین هنگام تعویض پوشک نوزادان فراهم میکند.