توضیحات

تشک کالسکه و کریر کودک برند ایتالیایی PICCI ابزاری مناسب برای جلوگیری از تعریق زیاد کودک داخل کالسکه یا کریر است است. این تشک را به دلیل ابعاد ابعاد استاندارد و داشتن شیارهای مخصوص عبور کمربند ایمنی بر روی هر مدل کالسکه و صندلی مخصوص کودک میتوان استفاده کرد.