توضیحات

این محصول شامل یک تشک لبه دار هست که لبه های این تشک محافظ یرای خواب کودک میباشد.