توضیحات

تفنگ آبپاش دوکاره با توپ های نرم ابری این امکان رو به شما میده که همزمان هم به صورت آبپاش و هم بصورت تیر فومی اقدام به تیر اندازی کنید و در دل یک فضای امن مبارزه کنید و کلی لذت ببرید.