توضیحات

این تفنگ هم قابلیت پرتاب گلوله های ساچمه ای پلاستیکی و هم گلوله های ژله ای را دارد.با توجه به ژله ای بودن گلوله های موجود در بسته بندی کاملا برای کودکان بی خطر بوده و سرگرمی مناسبی برای آنان خواهد بود.برای مسلح کردن تفنگ ابتدا خفه کن آن را به صورت پیچی متصل کنید.سپس با فشار دادن خفه کن به سمت داخل،تفگ مسلح و آماده شلیک میشود.گلوله ها را وارد خفنه کن کنید و با فشار دادن ضامن اقدام به شلیک نمایید.