توضیحات

راکر اسباب بازی یک اسباب بازی جذاب برای کودکان است. مادر می تواند هنگام غذا دادن نوزاد خود را روی آن بنشاند و برای آرام کردن نوزاد از آن استفاده کند.این وسیله مناسب کودکان یک سال به بالا است و حداکثر وزنی که تحمل می کند 20 کیلوگرم است. ارتفاع نشیمنگاه آن 46 سانتی متر است.گوش های اسب موزیکال است و با فشردن یک گوش صدای شیهه اسب و با فشردن دیگری، صدای یورتمه رفتن اسب پخش می شود. این محصول برای پخش موزیک نیاز به 2 عدد باتری دارد.