توضیحات

راکر کودک مدل تازی با چوب نراد(کاج روسی) ساخته شده است و با اتصالات پیچی و چوبی به هم متصل شده است، ضخامت چوب های مصرفی در این محصول 20 میلیمتر یا 2 سانتی متر است و قدرت تحمل وزن تا 40 کیلوگرم به صورت دائم را دارد. این محصول با شاپان، سیلر و کیلر پوشش شده است و ضد بید و موریانه و انواع آفات و قارچ هاست. پیچ های استفاده شده در این راکرکودک 7 سانتی متر طول دارد و محصولی محکم شکل داده است. استپ های چوبی تعبیه شده در زیر قسمت الاکلنگی سبب شده تا در موقع بازی کودکان راکر از جلو و عقب واژگون نشود و تاب خوردن نرمی داشته باشد.