توضیحات

وسایل چوبی جزو بهترین و مناسب ترین ابزارهای بازی برای کودکان به شمار می آید و به همین دلیل کاربردی زیادی در ساخت وسایل رفاهی، سرگرمی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان دارند. اسباب بازی سازی چوبی رشته ای خاص از درودگری و نجاری در صنایع چوبی محسوب می شود که بستگی مستقیم به ذوق و علاقه ی طراحان و استادکاران دارد که با دقت و ظرافت کامل از چوب درخت کاج روسی با نام تجاری نراد ساخته شده است. طبق نظر کارشناسان صنایع چوبی، وجود الیاف ها و رگه های مختلف روی اشیای چوبی سبب شده که در طول سالیان دراز تکراری نشوند و همواره حالت جدید و نو بودن خودشان را حفظ کنند.