توضیحات

بسته ارسالی شامل 800 عدد کش فانی بافت در 8 رنگ مختلف است که به تفکیک رنگ بسته بندی شده است. محتویات بسته برای ساختن حدود 10 عدد دستبند با نوع بافت معمولی مناسب است.