توضیحات

این کیف دستی دارای زیپ بوده که سه طرف آن را گرفته و کاملاً باز می شود و دو طرف آن هم برجسته بوده و قسمت داخل هم یه جای جدا دارد که با توری درست شده و همچنین دارای بند 30 سانتیمتری می باشد که قابل تنظیم می باشد .