توضیحات

امروزه خانواده های که دارای نوزاد هستند برای سفر یا رفتن برای پیک نیک برای نگهداری فرزند خود دچار مشکل میشوند ما با این ساک کودک برای نگهداری نوزاد کار برای خانواده راحت کردیم که هم وسایل کودک میتوانید با این کوله پشتی حمل کنید و اینکه برای تعویض پوشک نوزاد در پشت کار جنس تعبیه شده که سختی متحمل نشوید.