توضیحات

سایه بان ماشین چیکو کمک می کند تا کودک شما در حین سفر با ماشین از خورشید محافظت شود.این سایه بان به راحتی به شیشه ماشین متصل می شود و با کمک دو فنجان مکش از اشعه های مضر خورشیدی به پوست جلوگیری میکند و پس از استفاده، به سادگی می توان آن را در کیسه ویژه آن قرار داد.