توضیحات

اسباب بازی فرفره های انفجاری به همراه یک لانچر به سرعت زیاد به دور خودشان می چرخند و تیغه هایی هم به آنها متصل است تا بتوان به کمک آنها دیگر رقبا را نابود کرد. این اسباب بازی مورد علاقه نوجوانان بوده و مبتنی بر انیمیشن فرفره انفجاری است.