توضیحات

طرح خرگوش جدیدترین سرسره موجود در بازار است . طول سرخور این سرسره ۲/۲۰و عرص سرخور ۴۲سانتی متر است . و از بقیه مدل ها ده سانتی متر بزرگتر است . تحمل وزن تا ۵۵کیلوگرم مناسب سنین ۲تا ۸سال میباشد