توضیحات

شورت آموزشی کودک برای رهایی از پوشک بچه مدل Baby Star. با پوشاندن این شورت دیگر نگران نم زدن کودکتان نباشید. شورت آموزشی هیچ گونه جایگزینی برای پوشک بچه نمی باشد.