توضیحات

استفاده از شورت آموزشی اولین قدم بعد از خاتمه استفاده از پوشک می باشد و باعث بالا رفتن اعتماد به نفس کودک شما می گردد.استفاده از شورت آموزشی باعث یادگیری درآوردن و پوشیدن شورت توسط خود کودک می شود.شورت آموزشی لوپ لوپ با لایه مشمعی به هنگام دفع کودک از خروج به بیرون جلوگیری می کند.زمان شروع و هم چنین پایان استفاده از شورت آموزشی بستگی به تصمیم مادر و آمادگی کودک دارد که با یاد گیری کودک برای کنترل دفع میتوان از شورت معمولی استفاده کرد.