توضیحات

شورت آموزشی نیو نی نی یک لباس آموزشی برای کودکان نوپا جهت آموزش و کنترل و نگه داری ادرار و مدفوع میباشد. شورت آموزشی نیو نی نی رطوبت را جذب میکند . شورت آموزشی نیو نی نی باعث صرفه جویی در شست و شوی لباس و هزینه های اضافی برای تهیه ی پوشک میشود و همچنینمانع از ایجاد التهاب های پوستی ناشی از استفاده از پوشک میشود. همچنین مانع از ایجاد تماس ادرار و مدفوع کودک با مبل و فرش میشود و از نجس شدن وسایل منزل جلوگیری میکند. شورت آموزشی کودک نیو نی نی قدرت جذب 30 میلیلیتر از ادرار کودک را دارد. میتوانید از این محصول به عنوان لباس زیر کودک استفاده کرد.. در هنگام شب همراه با پوشک استفاده شود..