توضیحات

کودک شما برای یادگیری بعضی از مهارت‌ها باید کمی مهار شود، این مهار شدن باعث تمرکز بیشتر او خواهد شد و از طرفی در نتیجه افزایش تمرکز، یادگیری سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. والدین باید این مورد را مدنظر قرار دهند که تمام این فرایند در نهایت به آرامش آن‌ها و همچنین کودک کمک خواهد کرد. این صندلی غذاخوری به‌عنوان یک بوستر یا افزایش‌دهنده سطح برای نشستن کودک کاربرد دارد. جلوی صندلی دارای یک میز یا سینی است که می‌توان از آن برای غذا دادن به کودک یا سایر فعالیت‌ها مثل نقاشی و سرگرمی کودک استفاده کرد. سینی جلوی صندلی قابلیت جداشدن دارد و می‌توان آن را در زیر صندلی قرار داد به همین دلیل می‌توان از آن به‌عنوان یک صندلی کودک ساده هم استفاده کرد. بدنه آن بسیار نرم است و کودک با نشستن روی آن از راحتی زیادی بهره‌مند خواهد بود.