توضیحات

سنین بین 6 تا 36 ماهگی از سنین مورد اهمیت برای والدین از نظر غذا دادن به کودک خواهد بود. در این سن کودک در ابتدا شروع به غذا خوردن می‌کند و با نشستن روی صندلی از تقلای زیادی برخوردار است؛ به همین دلیل باید از صندلی غذاخوری کودک استفاده کرد تا هم فعالیت او را محدود کنیم و هم به او یاد دهیم که در هنگام غذا خورد از نظم بیشتری برخوردار باشد. در مقابل او دو عدد سینی قرار گرفته است و می‌توان بعد از صرف غذا، سینی را جدا کرده و بشورید. در پایه‌های پشتی صندلی، چرخ قرار داده است تا برای جابه‌جایی فقط جلوی آن را بلند کنیم و مقداری بتوان آن را جابه‌جا کنیم. در کنار این ویژگی‌ها، سایر تنظیمات مثل تنظیم پشتی، تنظیم ارتفاع و جداشوندگی تشک رویی، باعث شده تا از کاربرد زیادی بهره‌مند شود و همچنین شما از راحتی بیشتری برخوردار باشید.