توضیحات

صندلی غذاخوری با نی نی با طراحی زیبا، کارآمد و سینی متحرک جداشونده، کمک بزرگی برای والدین در امر غذادادن به کودکان است. استفاده از صندلی مناسب کودک برای مواقع غذاخوردن یک ایده ی عالی است، در این زمان والدین باید از امنیت کودک در هنگام نشستن و در دسترس بودن طرف غذا اطمینان حاصل کنند. صندلی با نی نی با قابلیت حمل آسان و ایمنی بالا برطرف کننده ی خواسته ی والدین، این صندلی قابل استفاده در هر مکان و زمانی است.