توضیحات

براي مادران بچه‌هاي بازيگوش و پرسروصدا، غذا دادن به كودك شايد سخت‌ترين بخش مراقبت‌هاي روزانه باشد! بعضي بچه‌ها به‌طور كلي نسبت به غذا خوردن بي‌ميل هستند و از سفره فرار مي‌كنند! بعضي ديگر هم دوست دارند در حال راه رفتن غذا بخورند و به‌همين خاطر قبل از اينكه سير شوند، خسته مي‌شوند. گفته مي‌شود براي اينكه كودك راحت‌تر با غذا خوردن كنار بيايد، يك راه مطمئن اين است كه او را به وسايل غذاخوري و چيدمان بشقاب غذايش جذب كنيد. وقتي كودك وسايل غذاخوري‌اش را دوست داشته باشد، كم‌كم عادت مي‌كند كه خودش به سراغ آنها برود. در كنار ظرف‌ها، صندلي غذاخوري هم يكي از آن وسايلي است كه مي‌تواند نقش موثري در عادت دادن كودك به غذا خوردن داشته باشد. از مهم‌ترين مزاياي استفاده از صندلي غذاخوري اين است كه به كودك مي‌آموزد غذا خوردن يكي از آداب و كارهاي روزمره است و جا و ابزارهاي مشخص دارد و هر روز بايد به همان ترتيب تكرار شود. اين عادت كم‌كم مي‌تواند او را در نظم دادن به ساير فعاليت‌هايش هم كمك كند