توضیحات

این محصول دارای چرخش پشتي 3 موقعيتي است. تنظيم ارتفاع 6 موقعيتي دارد. سيستم مهار 5 نقطه اي از ویژگیهای این محصول است. سيني دوبل دارد و سيني بالايي قابل جدا شدن است. تنظيم سيني 3 موقعيتي از دیگر مشخصات آن است. صندلي نرم و سيستم تاشو آسان از دیگر ویژگیهای آن است. دسته هاي ارگونوميک براي حمل و نقل آسان نیز در محصول طراحی شده است.