توضیحات

صندلى غذاى سبك و كم حجم برند جويى كه تنها توسط يك دست جمع ميشود، دارای زاويه خواب و سبد اسباب بازى بوده و از ٦ ماهگى تا ١٥ كيلوگرم قابل استفاده ميباشد.