توضیحات

فیجت محصولی جهت سرگرمی ، رفع استرس و تقویت مچ دست می باشد. این فیجت ها بسیار مقاوم در برابر فشار و ضربه هستند ومدل مرغ تخم گذار که با فشردن آن تخم مرغی بیرون می آید ( همراه با اویز جاسویچی ) بعد از فشار دادن و کش آوردن دست و پا این مرغ دوباره به حالت اولیه برمیگردد.