توضیحات

پاپ ایت جدیدترین فیجت در کل جهان که هم می تونید باهاش استرس و نگرانیتون و کم کنید هم کلی سرگرم کنندست و حتی می تونید بازی های گروهی باهاش انجام بدید!