توضیحات

لوستر اتاق کودک طرح پری و تکشاخ با طراحي جذابي که دارد اتاق کودک شما را زيبا ميسازد. با توجه به اينکه محصول داراي سرپيچ بزرگ ميباشد يک اتاق 12 متري را کامل روشن ميکند.سازه محصول فلزي وجنس قسمت چاپي آن از طلق با قابليت تميز کردن با دستمال مرطوب ميباشد