توضیحات

هنگام سفر با خودرو کودکان از اینکه کاری نمی توانند انجام دهند بسیار بی حوصله می شوند .زیردستی lapdesk هایا سیفتی وسیله ای بسیار مناسب جهت استفاده کودکان برای کشیدن نقاشی می باشد.تا زمان دشوار ترافیک را سرگرم کشیدن نقاشی باشند.همچنین زیردستی هایا سیفتی علاوه برداخل خودرو برای استفاده در مهدکودک ، اتاق انتظار ،مهمانی و منزل نیز مناسب می باشد.یک مزیت دیگر این محصول سبک و قابل حمل بودن توسط خود کودک به دلیل وجود دسته میباشد .