توضیحات

لگو یک پازل سه بعدی می باشد که از قطعات کوچک با اشکال و رنگ های متنوع تشکیل شده و با در کنار هم گذاشتن این قطعات تحت نظم و منطق خاص، شی ء مورد نظر شکل می گیرد. – این اسباب بازی شامل 82 قطعه لگوی ریز و ظریف و با کیفیت می باشد. – یک آدمک نیز همراه این لگو است. – شکل نهایی این اسباب بازی پس از ساخت مطابق تصویر می باشد. – بازی با این لگوها رشد مهارت های حرکتی ظریف کودک را تقویت می نماید. – لگوها در نهایت به یک شی معنادار تبدیل می شود و این موجب تحریک تخیل و قوه ی کشف در کودک می گردد. – کودک شما این لگوها را دست کاری می کند و سعی می کند تا آنها را به یک ماشین تبدیل کند و به این ترتیب تمرکز بر اشیا و اهداف خود را می آموزد. – مفهوم تناسب اشیا با همدیگر و انتخاب شی صحیح یکی از مفاهیم اولیه و مهم ریاضی است. – هوش دیداری فضایی کودک در کار با این اسباب بازی تقویت و تحریک می گردد.