توضیحات

برخی از کودکان با توجه به اقتضای سنشان بسیار شلوغ و پرفعالیت هستند. این کودکان معمولا میل به فعالیت زیادی دارند و همین مسئله باعث می شود هنگامی که در کالسکه هستند، بخواهند از جای خود بلند شده و بیرون را تماشا کنند یا حتی کالسکه را ترک کنند.محافظ کالسکه کودک هاک مدل Front Bar Buuggy Black برای نصب روی کالسکه و امنیت بیشتر کودک درون آن طراحی شده است. این محافظ در ابعاد استاندارد تولید شده است و مناسب برای نصب روی انواع کالسکه است.