توضیحات

پازل ها و ماکت های فلزی  سه بعدی با بهرگیری از تکنولوژی نانو با جزئیات کامل و دقیق ساخته شده و شما می توانید جزئیات را با بنای اصلی مطابقت دهید.برای ساخت کافیست تا به کمک یک پنس و یا دم باریک قطعات را از ورق های فلزی جداسازی کرده و با راهنمایی نقشه راهنما پینهای قطعات را داخل هم قرار داده و خم کنید تا با اتصال قطعات به یکدیگر ماکت ساخته شده و از آن در دکوراسیون منزل و یا محل کار خود لذت ببرید.