توضیحات

چتر کالسکه دارای پوشش اشعه ماوراء بنفش که به آسانی به کالسکه کودک نصب میگردد و دارای تنظیم کننده چرخشی زاویه و درجه چتر برای قرارگیری در برابر نور آفتاب در زوایای تابش متفاوت بدون نیاز به تغییر در محل اولیه چتر بر روی کالکسکه میباشد.