توضیحات

صندلی کودک یا کریر فشار فراوانی به صندلی ماشین وارد می کند و در بسیاری از موارد باعث ترک خوردن یا پارگی صندلی خودرو میگردد.کاور محافظ صندلی کودک هایا سیفتی دارای ابر و لایه داخلی محکم است که از فشار آمدن به صندلی خودرو توسط صندلی کودک جلوگیری می کند.همچنین خاصیت ضد آب بودن این کاور باعث جلوگیری از نفوذ مایعات به صندلی میگردد و به راحتی با دستمال نمدار تمیز میشود.