توضیحات

در داخل خودرور،معمولا جای بچه‌ها در صندلی های عقبی خودرو است. کودکان اغلب مشتاقند در صندلی جلویی بنشینند و به همین دلیل اغلب از نشستن در صندلی عقب شکایت می کنند. حتی ممکن است برروی صندلی جلویی تکیه دهند تا بهتر بتوانند جلو را ببینند. دلیل این اتفاق شکایت از جای کم صندلی خودرو است.از طرفی بچه‌ها معمولا وسایل زیادی همراه خود به داخل خودرو می آورند،تعبیه جای مخصوصی برای وسایل آنها در داخل خودرو ، کمک زیادی به حل مشکل کمبود جا و شکایت بچه ها می‌کند. یکی از بهترین راهها استفاده از فضای پشت صندلی های جلویی است. کاور پشت صندلی هاوک مدل Cover Me می تواند بهترین گزینه برای نصب در داخل خودرو باشد. این کاور با داشتن جیب‌های متعدد می تواند وسایل زیادی در خود جای دهد.از طرفی اندازه‌ی این جیب‌ها متفاوت است و این موضوع موجب قرارگیری وسایل در ابعاد مختلف در این کاور می شود. اندازه ی این کاور به گونه ای است که مناسب برای صندلی های انواع خودرو بوده است و با قابلیت نصب آسان به راحتی بر پشت صندلی خودرو شما جای می گیرد.