توضیحات

وجود کاور برای کریر ها به دو دلیل مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته است اول سهولت در شستشو هنگام لکه شدن با مواد غذایی و یا نشتی پوشک کودکان و دوم ایجاد تنوع در رنگ کریر ها به ویژه در افرادی که فرزندان با جنسیتهای متفاوت دارند و با خرید یه کاور می توانند رنگ پسرانه کریر را به رنگ دخترانه تغییر دهند. این کریر با قیمتی مناسب و طراحی بسیار ساده به این مهم دست یافته و به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته است.