توضیحات

محصول Top Tether یا متصل کننده صندلی خودرو کودک از برند المانی بریتکس با حداقل کردن هرگونه لغزش صندلی خودروی کودک باعث امنیت فوق العاده و در صورت اتفاق افتادن هر گونه تصادف آسیب های احتمالی در ناحیه سر و گردن را کاهش می دهد. این محصول با مجهز بودن به دو گیره دوقلو V شکل در مقایسه با نگهدارنده های معمولی صندلی خودرو ضریب امنیتی بالاتری برای کودک شما فراهم می کند.